Köksbänk - Mycket fakta och information om Köksbänk

Kontaktinformation gällande Köksbänk

När man väljer köksbänk finns det mycket att tänka på.

Ifall du ytterligare bra information om köksbänk kan du gärna kontakta oss.

Än så länge är webbplatsen köksbänk.se om köksbänkar till salu.


Förewtag som håller på med köksbänkar kan skaffa sig en prioriterad listningen av företag på denna webbplats. Att vara prioriterad ger er företag tillfälle att visa upp sig mot många potentiella kunder vilka söker efter något företag liknande ert. Prioriteringen finns i tre olika nivåer där PRIO1 är den mest fördelaktiga.

Prio 1 för företag som säljer köksbänkar gäller nedan:

 • Köksbänksföretag med Prio 1 kan få en helt egen sida som beskriver företaget och dess kontaktuppgifter utan att några konkurrerande företag visas på samma sida.
 • PRIO1-företag placeras alltid före andra företag som säljer köksbänkar då alla motsvarande företag på ortens visas. Om det finns flera företag med PRIO1 som säljer köksbänkar på samma ort så är det slumpen som avgör ordningen i samband med att sidan visas.
 • För företag med PRIO1 så finns även länk till hemsida om detta önskas.
 • Köksbänksföretag med PRIO1 kan även ha ytterligare text (max 200 tecken) som visas varje gång företaget visas.
 • Företag med PRIO1 visas dessutom samtidigt som andra köksbänkssföretag från samma ort visas, vilket innebär att då någon person tittar på ett annat företags sida från samma ort så visas dessutom PRIO1-företaget.
 • För köksbänksbolag med PRIO1 så visas endast dessa på den egna sidan och inga andra företag vare sig med PRIO1- eller PRIO2.
 • Köksbänksföretag med PRIO1 kan även få en länk till den egna webbsida då företaget listas. Detta betyder att ifall den ort som företaget med PRIO1 befinner sig på har 43 konkurrerande företag så kommer PRIO1-företaget samt en länk till egen webbsidan visas på 43 olika webbsidor där konkurrenter listas. Detta betyder i sin tur att företag med PRIO1 kan få många länkar till sin egen hemsida och det är något Google prioriterar i sin listningsordning då företag listas.

För Köksbänksföretag med PRIO2 gäller följande:

 • Köksbänksföretag med PRIO2 listas innan alla oprioriterade företag vid visning av ortens alla företag som säljer köksbänk. Ifall det finns mer än ett företag med PRIO2 på orten slumpas ordningen mellan dem varje gång sidan uppdateras.
 • PRIO2-Köksbänksföretag har en egen sida som visar information om företaget och kontaktuppgifter. På denna sida kan eventuellt PRIO1-Köksbänksföretag från samma ort listas nedanför PRIO2-företaget.

Gällande oprioriterade företag gäller nedan:

 • Vid visning av alla företag på orten listas oprioriterade företag som säljer köksbänkar efter PRIO1- och PRIO2-företag.
 • Icke prioriterade Köksbänksföretag har en egen undersida på denna webbplats som visar lite information om företaget och på denna sida listas eventuella PRIO1-företag från orten.

Kostnaden för att bli ett köksbänksföretag med PRIO1 beror bland annat på antalet konkurrerande företag på orten men är inte så jättehög. Antalet PRIO1-företag per ort är mycket starkt begränsat. Dessutom är antalet köksbänksföretag med PRIO2 också starkt begränsat.Kontakta oss på:

info (at)